Πρόγραμμα Ατυχήματος

Η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος συνιστά μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα προγράμματα της Ε.Ά. Εάν κάποια στιγμή σας τύχει ένα δυσμενές απρόοπτο συμβάν προστατεύει εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα ακόμη κι αν σας προξενηθεί μόνιμη σωματική βλάβη.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται κυρίως σε όλα τα άτομα που επιθυμούν, να μην λείψουν ποτέ από την εργασία τους ή να αποκλίνουν απ τους στόχους τους, με την ιδέα ότι υπάρχει περίπτωση τα αγαπημένα τους πρόσωπα να στερηθούν ακόμη και τα απαραίτητα υλικά αγαθά , λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους που ανησυχούν για κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας, σε ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά , σε αυτοαπασχολούμενους, υπαλλήλους γραφείου, επιχειρηματίες, αλλά ακόμη και σε νοικοκυρές, φοιτητές κ.α.).

Ασφάλεια Ατυχήματος